ΙΝFLUΕΝCΕ DΕ CΟΜΒΙΝΑΙSΟΝS DΕ VΑLΕURS ΙΝDΙVΙDUΕLLΕS SUR LΑ FΟRΜΑΤΙΟΝ DΕS ΑΤΤΙΤUDΕS DΑΝS LΕ ΡRΟCΕSSUS DΕ ΡΕRSUΑSΙΟΝ ΡUΒLΙCΙΤΑΙRΕ.

Nom: 
CHARRON
Prénom: 
Chantal
Directeur de thèse: 
Joël BREE
Établissement d'appartenance: 
Université Caen Normandie
Thème: 
Thème 2. Cultures, Identités et Consommation
Date de soutenance: 
Jeudi 29 novembre 2001
Résultat soutenance: 
Admis