ΑΡΡRΟCΗΕ ΜΕΤΑΡΗΟRΙQUΕ DΕS ΟΡΤΙΟΝS RΕΕLLΕS DΑΝS LΕ ΜΑΝΑGΕΜΕΝΤ DΕ ΡRΟJΕΤ : CΑS DΕ l'ΙΝDUSΤRΙΕ ΙΝFΟRΜΑΤΙQUΕ ΕΤ ΑUΤΟΜΟΒΙLΕ.

Nom: 
BELAIDI
Prénom: 
Samia
Directeur de thèse: 
LOILIER Thomas
Établissement d'appartenance: 
Université Caen Normandie
Thème: 
Thème 1. Innovation et coopération
Date de soutenance: 
Jeudi 12 juin 2014